• glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o złote elektrody
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z detekcją prawidłowej ilości krwi
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • glucodr

  • pomiar glukozy oraz możliwość pomiaru ciał ketonowych
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z szeroką korektą hematokrytu
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z szeroką korektą hematokrytu
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI


TECHNOLOGIE

warunkujące wiarygodny pomiar


NO INTERFERENCE

odporność na interferencje oraz wysoka swoistość glukozowa dzięki enzymowi GDH FAD

wysoka odporność enzymu GDH FAD na interferencje wielu substancji obecnych we krwi oraz wysoka swoistość substratowa względem glukozy warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

NO INTERFERENCE : tlen

wysoka odporność enzymu GDH FAD na interferencje tlenu obecnego we krwi, warunkuje wiarygodny wynik pomiaru

GDH FAD (dehydrogenaza glukozowa) to enzym nowej generacji, którego działanie jest stabilne w warunkach zmiany zawartości tlenu we krwi, co umożliwia uzyskanie wiarygodnego wyniku badania niezależnie od stężenia tlenu.
GOD (oksydaza glukozowa) to enzym starszej generacji, który w stanach obniżonej lub podwyższonej zawartości tlenu we krwi – jak w hipoksji przy tlenoterapii, może przyczynić się do zawyżenia lub zaniżenia wyniku pomiaru; wykonując nakłucie palca w celu pobrania próbki krwi, możemy w rzeczywistości uzyskać mniej lub bardziej utlenowaną krew (poprzez nakłucie naczynia włosowatego położonego bliżej żyły lub tętnicy), co wpływa na wiarygodność pomiaru.

NO INTERFERENCE: inne cukry

wysoka swoistość substratowa enzymu GDH FAD względem glukozy, warunkuje wiarygodny wynik pomiaru

GDH FAD (dehydrogenaza glukozowa) to enzym nowej generacji, który jest wysoce swoisty względem glukozy we krwi, co umożliwia uzyskanie wiarygodnego wyniku badania niezależnie od innych cukrów.
GOD (oksydaza glukozowa) to enzym starszej generacji, który w obecności innych cukrów we krwi –może przyczynić się do zafałszowana wyniku pomiaru.

ZŁOTE ELEKTRODY

wysoka selektywność pomiaru, odporność na interferencje dzięki GDH FAD

wysoka selektywność warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Zastosowanie w technologii pasków testowych złotych elektrod warunkuje bardzo korzystna kinetykę transferu elektronów podczas pomiaru oraz odporność pasków na wytwarzanie filmów tlenkowych.

DETEKCJA ZBYT MAŁEJ ILOŚCI KRWI

wiarygodność wyniku na bazie biosensora z detekcją minimalnej ilości krwi.

detekcja warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Innowacyjna konstrukcja pasków testowych z elektrodą wykrywającą zbyt małą ilość zassanej krwi do paska eliminuje błędy związane z niedoszacowaniem stężenia glukozy przez układ pomiarowy.

HCT SAFE

bezpieczna korekta hematokrytu minimum 20-60%.

bezpieczna korekta hematokrytu minimum 20-60% warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Paski testowe których zakres korekty hematokrytowej wynosi już 20-60% gwarantują uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników badania glikemii bez względu na zastosowane terapie i warunki badania. Postęp technologiczny ukierunkowany jest na maksymalizację dokładności i wiarygodności wyniku pomiaru przy jednoczesnym zwiększaniu standardu badania.