„…choć DIATHER koncentruje się na wyrobach diagnostycznych w monitorowaniu glikemii u pacjentów z cukrzycą, ważna dla nas stała się również diagnostyka i terapia innych stanów chorobowych. Nieustannie pracujemy nad tym by zapewnić większą dostępność do innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nasza aktywność zorientowana jest na merytorycznej informacji oraz profesjonalnej obsłudze specjalistów oraz pacjentów.”


DIAGNOSTYKA

stężenie glukozy we krwi: glukometry i paski testowe


 • glucodr

  nazwa handlowazawartość opakowania100%30%R
  WMGlucoDr. auto / GlucoDr. auto A50 pasków 37.1811.15*3.20*

   

  WM
  nazwa handlowa
  GlucoDr. auto / GlucoDr. auto A
  zawartość opakowania
  50 pasków
  100%
  37.18
  30%
  11.15*
  R
  3.20*
  WM –  wyrób medyczny

  *.odpłatności i ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r., 100% – cena detaliczna, 30% – cukrzyca, R – cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

  glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o złote elektrody
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z detekcją prawidłowej ilości krwi
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • gk

  Nazwa handlowaOpakowanie100%30%R
  WMMultiSure GK50 pasków 36.6611.00*3.20*
  WM
  nazwa handlowa
  MultiSure GK
  zawartość opakowania
  50 pasków
  100%
  36.66
  30%
  11.00*
  R
  3.20*
  WM –  wyrób medyczny

  *.odpłatności i ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r., 100% – cena detaliczna, 30% – cukrzyca, R – cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

  glucodr

  • pomiar glukozy oraz możliwość pomiaru ciał ketonowych
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z szeroką korektą hematokrytu
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • togo

  Nazwa handlowaOpakowanie100%30%R
  WMDIAVUE ToGo50 pasków34.4010.32*3.20*
  WM
  nazwa handlowa
  DIAVUE ToGo
  zawartość opakowania
  50 pasków
  100%
   34.40
  30%
  10.32*
  R
  3.20*
  WM –  wyrób medyczny

  *.odpłatności i ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r., 100% – cena detaliczna, 30% – cukrzyca, R – cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej

  glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • okmeter

  Nazwa handlowaOpakowanie100%30%R
  WMOKmeterCore50 pasków34.4010.32*3.20*
  WM
  nazwa handlowa
  OKmeterCore
  zawartość opakowania
  50 pasków
  100%
   34.40
  30%
  10.32*
  R
  3.20*
  WM –  wyrób medyczny

  *.odpłatności i ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r., 100% – cena detaliczna, 30% -cukrzyca, R – cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
  glucodr

  • odporność na interferencje leków dzięki enzymowi GDH FAD
  • dokładność i precyzja pomiaru w oparciu o elektrody korekcyjne
  • wiarygodność wyniku na bazie biosensora z szeroką korektą hematokrytu
  • szybki czas pomiaru/mikro-próbka krwi/wyrzut paska/funkcja AST/flagowanie wyników/duża pamięć/ostrzeżenia poziomu glikemii
  • gwarancja bezterminowa

   

  WIĘCEJ INFORMACJI


DIAGNOSTYKA

stężenie cholesterolu we krwi: aparat i paski testowe


 • „ …już teraz mam możliwość kontrolować swój cholesterol… zresztą nie tylko swój, ale również mojego Taty, to ważne dla mojej rodziny. Wykonanie pomiaru jest banalnie proste: wsuwam pasek testowy do aparatu, robię nakłucie w opuszce palca – takie samo jak do zmierzenia poziomu cukru, przykładam próbkę krwi do paska testowego wsuniętego do aparatu, czekam 1,5 minuty i widzę jaki mam poziom cholesterolu we krwi”

  multi-gc

  WIĘCEJ INFORMACJI


TERAPIATECHNOLOGIE

warunkujące wiarygodny pomiar


NO INTERFERENCE

odporność na interferencje oraz wysoka swoistość glukozowa dzięki enzymowi GDH FAD

wysoka odporność enzymu GDH FAD na interferencje wielu substancji obecnych we krwi oraz wysoka swoistość substratowa względem glukozy warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

NO INTERFERENCE : tlen

wysoka odporność enzymu GDH FAD na interferencje tlenu obecnego we krwi, warunkuje wiarygodny wynik pomiaru

GDH FAD (dehydrogenaza glukozowa) to enzym nowej generacji, którego działanie jest stabilne w warunkach zmiany zawartości tlenu we krwi, co umożliwia uzyskanie wiarygodnego wyniku badania niezależnie od stężenia tlenu.
GOD (oksydaza glukozowa) to enzym starszej generacji, który w stanach obniżonej lub podwyższonej zawartości tlenu we krwi – jak w hipoksji przy tlenoterapii, może przyczynić się do zawyżenia lub zaniżenia wyniku pomiaru; wykonując nakłucie palca w celu pobrania próbki krwi, możemy w rzeczywistości uzyskać mniej lub bardziej utlenowaną krew (poprzez nakłucie naczynia włosowatego położonego bliżej żyły lub tętnicy), co wpływa na wiarygodność pomiaru.

NO INTERFERENCE: inne cukry

wysoka swoistość substratowa enzymu GDH FAD względem glukozy, warunkuje wiarygodny wynik pomiaru

GDH FAD (dehydrogenaza glukozowa) to enzym nowej generacji, który jest wysoce swoisty względem glukozy we krwi, co umożliwia uzyskanie wiarygodnego wyniku badania niezależnie od innych cukrów.
GOD (oksydaza glukozowa) to enzym starszej generacji, który w obecności innych cukrów we krwi –może przyczynić się do zafałszowana wyniku pomiaru.

ZŁOTE ELEKTRODY

wysoka selektywność pomiaru, odporność na interferencje dzięki GDH FAD

wysoka selektywność warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Zastosowanie w technologii pasków testowych złotych elektrod warunkuje bardzo korzystna kinetykę transferu elektronów podczas pomiaru oraz odporność pasków na wytwarzanie filmów tlenkowych.

DETEKCJA ZBYT MAŁEJ ILOŚCI KRWI

wiarygodność wyniku na bazie biosensora z detekcją minimalnej ilości krwi.

detekcja warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Innowacyjna konstrukcja pasków testowych z elektrodą wykrywającą zbyt małą ilość zassanej krwi do paska eliminuje błędy związane z niedoszacowaniem stężenia glukozy przez układ pomiarowy.

HCT SAFE

bezpieczna korekta hematokrytu minimum 20-60%.

bezpieczna korekta hematokrytu minimum 20-60% warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
Paski testowe których zakres korekty hematokrytowej wynosi już 20-60% gwarantują uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników badania glikemii bez względu na zastosowane terapie i warunki badania. Postęp technologiczny ukierunkowany jest na maksymalizację dokładności i wiarygodności wyniku pomiaru przy jednoczesnym zwiększaniu standardu badania.


KONTAKT

skontaktuj się z nami


Warszawa

DIATHER Sp. z o.o. Sp. k
ul. Twarda 1/14
00-114 Warszawa
office@diather.pl
+48 22 266 00 94

Gdańsk

DIATHER Sp. z o.o. Sp. k
Wały Piastowskie 1,
80-854 Gdańsk
office@diather.pl
+48 22 266 00 94

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest DIATHER Sp. z o.o. Sp. k, ul. Twarda 1/14, 00-114 Warszawa.
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - poprzez formularz na stronie www.diather.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.