Darmowa wysyłka od 300 zł

Na czym polega test molekularny PCR na koronawirusa SARS-CoV-2?

Testy molekularne PCR polegają na wykryciu materiału genetycznego koronawirusa w próbce uzyskanej od pacjenta, za pomocą metody RT-PCR, czyli reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą.

Wykrycie materiału genetycznego wirusa jest możliwe tylko w aktywnej fazie COVID-19. U większości zakażonych osób RNA wirusa było wykrywalne już w dniu pojawienia się objawów, a najwyższą ilość cząsteczek wirusa w drogach oddechowych odnotowano w pierwszym tygodniu od wystąpienia objawów.

Wynik obrazuje stan z momentu pobrania materiału do badania. Wynik dodatni potwierdza aktualne zakażenie wirusem. Są sytuacje, gdy wynik testu RT-PCR może być negatywny pomimo zakażenia SARS-CoV-2. Jest to związane z faktem, że we wstępnej fazie zakażenia ilość wirusa jest jeszcze zbyt mała, aby test był w stanie go wykryć. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kiedy upłynął pewien czas od zachorowania i osoba, która przebyła chorobę już nie ma lub ma zbyt mało cząsteczek wirusa w organizmie. Wtedy wynik testu także będzie ujemny. Wynik każdorazowo musi być skonsultowany z lekarzem, a jego interpretacja powinna przebiegać z uwzględnieniem obrazu klinicznego i wywiadu epidemiologicznego. Ilość wirusa w różnych materiałach biologicznych różni się, co więcej w jednym materiale może zostać wykryty a w innym, nawet pobranym od tej samej osoby, już nie.

 

Największą czułość wykazano dla badania z BAL (płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, ang. bronchoalveolar lavage), plwociny i wymazu z nosa.

 

Wady testu PCR w diagnostyce COVID-19:

 • Wysoki koszt przeprowadzenia testu (ok 400-500zł za jedno badanie)
 • Ograniczona liczba placówek prowadząca komercyjne badania PCR (najczęściej tylko miasta wojewódzkie)
 • Długi czas oczekiwania na wynik (czasem nawet 3 dni)
 • Długie kolejki do punktów wymazu są miejscem gdzie może do dojść zakażenia od innych pacjentów (dotyczy punktów które nie prowadzą usługi drive-thru)
 • Skomplikowana procedura – duże ryzyko błądu podczas przeprowadzania badania
 • Materiał genetyczny wirusa jest wykrywany jedynie na początku infekcji
 • Na wynik ma duży wpływ prawidłowość pobrania wymazu oraz właściwy sposób transportu próbki – ryzyko wyników fałszywie ujemnych
 • Czułość badania w wykrywaniu zakażenia to 60-80%, dlatego pojedynczy wynik ujemny nie powinien być traktowany jako jedyne kryterium diagnostyczne

 

Zalety testu PCR w diagnostyce COVID-19:

 • Metoda PCR charakteryzuje się największą dokładnością w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2 spośród wszystkich dostępnych obecnie metod
 • Gdy badanie jest wykonane poprawnie, dwa wyniki ujemne w ciągu 24h pozwalają z dużą pewnością wykluczyć zakażenie COVID-19
 • Negatywny wynik testu PCR wykonanego do 3 dni przed wyjazdem umożliwia podróż do krajów które wymagają go od turystów

Zobacz również inne artykuły na temat COVID-19:

prevPOPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁnext