Darmowa wysyłka od 300 zł

WITAMINA D: jej niedobór jest ryzykiem chorób układu krążenia

WITAMINA D: jej niedobór jest ryzykiem chorób układu krążenia

Obecnie wiadomo, że wpływ witaminy D na ryzyko chorób układu krążenia może się wiązać z jej oddziaływaniem na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Witamina D pełni tu rolę negatywnego regulatora wewnątrzwydzielniczego, poprzez hamowanie ekspresji genu kodującego reninę. Zmniejszenie syntezy reniny oraz zahamowanie aktywności układu RAA umożliwia kontrolę objętości krążącej w ustroju krwi i przeciwdziała rozwojowi nadciśnienia tętniczego.

Wykazano, że u osób z nadciśnieniem tętniczym, eksponowanych w okresie zimowym na UVB 3x w tygodniu, przez 6 tygodni nastąpił wzrost stężenia witaminy D oraz znacząco obniżyły się wartości ciśnienia tętniczego w 24-godzinnych pomiarach. Wykazano również, że u starszych kobiet istnieje związek między podażą witaminy D w ilości 1600 IU i wapnia w ilości 800 mg, a obniżeniem ciśnienia tętniczego o 9% . Dane z literatury wskazują również, iż hipowitaminoza D (niedobór), wiąże się z zastoinową niewydolnością serca, nagłym zawałem serca oraz chorobą niedokrwienną serca. Wyjaśnienia tych zjawisk upatruje się w fakcie, że 1,25(OH)2D wywiera znaczący efekt metaboliczny na kardiomiocyty oraz na mięśniówkę gładką i endometrium naczyń krwionośnych.

Zobacz również: wpływ witaminy D na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej, na układ mięśniowy, układ kostny, insulinooporność i rozwój cukrzycy.

Źródło:
Głowacki, Łukasz. “Szlakami Witaminy D.” Biotechnologia.pl, 2016, biotechnologia.pl/biotechnologia/szlakami-witaminy-d,16534.
Przygoda, Beata. “Witamina D.” Medycyna Praktyczna, 2016, www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/62906,witamina-d.

prevPOPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁnext